UNIPER E.ON BENELUX

Voorheen was het de EZH, later werd het E.on Benelux. Nu verder als Uniper.

Schalekamp levert haar bijdrage aan het in stand houden van de installaties en verzorgt het onderhoudsschilderwerk.